KEY WORD: poetry

Сло­бо­дар­ски иде­а­ли у ли­те­ра­ту­ри НОБ-а

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Примјена есејистичког дискурса у књизи критика Жарка Ђуровића „Вриједности и мјере”

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Универзални мотиви као пјесничке константе (Важније књижевне одреднице Јанка Ђоновића)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Вода као поетска рефлексија

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
childhood,‍ lake,‍ light,‍ poet,‍ poetry,‍ sea,‍ Water

Ослобађање енергије – покушај форме и стила

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
ambience,‍ energy,‍ form,‍ motive,‍ poetry,‍ style

Filozofski aspekti poezije Pavla Goranovića

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top