KEY WORD: teaching

Razvoj digitalne kompetencije budućih učitelja kroz upotrebu kompjutera i interneta u nastavi i učenju

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Kvalitet i aspekti primjene informacione tehnologije u crnogorskoj visokoškolskoj nastavi

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Osposobljavanje nastavnika za primjenu savremenih tehnologija

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Primjena kompjutera i interneta u nastavi i učenju

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Nedovoljna zastupljenost savremenih medija u mlađim razredima osnovne škole

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top