Education System and Digital Culture

Sistem obrazovanja i digitalna kultura
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
7. 11. 2014.
Book number in Edition:
132
Book number in Department:
48
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
396
ISBN:
978-86-7215-367-5
COBISS.CG-ID:
28166928
Short link to the book:
http://canupub.me/jdpw
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Perko Vukotić: Uvodna riječ na skupu „Sistem obrazovanja i digitalna kultura”
 2. Zoran Avramović, Daniela Minić-Aleksić: Dva lica novih tehnologija u obrazovanju
 3. Nikola Mijanović: Multimediji u procesu nastave i učenja – prednosti i ograničenja
 4. Katarina Todorović: Škola i digitalni mediji
 5. Veselin Mićanović: Mjesto i uloga ICT-a u obrazovnom procesu
 6. Mirko Đukanović: Nedovoljna zastupljenost savremenih medija u mlađim razredima osnovne škole
 7. Mahmut Metanović: Primjena kompjutera i interneta u nastavi i učenju
 8. Biljana Joksimović: Položaj učenika u nastavi podržanoj savremenim tehnologijama
 9. Nikolla Berishaj: Elektronska učionica, bazirana na moodle platformi, kao suplement i podrška nastavi (sa osvrtom na nastavu na albanskom jeziku u Crnoj Gori)
 10. Slavka Gvozdenović: Osposobljavanje nastavnika za primjenu savremenih tehnologija
 11. Srđan Vukadinović: Digitalna kultura i visokoškolsko obrazovanje
 12. Tatjana Novović: Kvalitet i aspekti primjene informacione tehnologije u crnogorskoj visokoškolskoj nastavi
 13. Zvezdan Vukanović: Uticaj razvoja informatičkih tehnologija i pismenosti na globalni uspjeh srednjoškolaca i razvoj konkurentnosti univerziteta u Crnoj Gori
 14. Sanja Čalović, Milica Jaramaz, Jovana Marojević: Osposobljavanje nastavnika za primjenu ict-a u nastavnom procesu u Crnoj Gori
 15. Milena Krtolica: Razvoj digitalne kompetencije budućih učitelja kroz upotrebu kompjutera i interneta u nastavi i učenju
 16. Ramo Šendelj, Ivana Ognjanović: Odnos formalnog i neformalnog obrazovanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija
 17. Gordana Laštovička-Medin: Edukacija digitalnom tegnologijom: transformisanje mišljenja i razmišljanja u kreiranje, dizajniranje i inoviranje
 18. Gordana Laštovička-Medin: Kako digitalna tehnologija oblikuje mozak djece: digitalna demencija ili nešto drugo
 19. Snežana Šćepanović, Vania Guerra, Maren Lübcke: Visoko obrazovanje u dobu revolucije znanja
 20. Goran Barović: Digitalna kartografija
 21. Mladen Perazić: Globalizacija obrazovanja u online okruženju
 22. Dušanka Popović: Medijsko obrazovanje i medijska pismenost kao dio digitalne kulture
 23. Nađa Durković: Novi pristupi čitanju u nastavi književnosti — čitanje književnih djela u elektronskoj formi
 24. Preporuke