KLJUČNA RIJEČ: Збирка ријечи

Семантичка диференцијација неких ријечи из Црне Горе у Вуковом Рјечнику и збирци ријечи друге половине 19. вијека

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top