KLJUČNA RIJEČ: лексика

Из лексике црногорских говора

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Лексикографски и граматички опис језичких јединица (једна паралела)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Актуелне лексичке и граматичке а{б}но{р}малије – Наслов овога рада произишао је из исказа у медијима

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Лексичко-синтаксичка структура клетви и депрецијатива у „Горском вијенцу”

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top