KLJUČNA RIJEČ: романизми

НАЧИНИ АДАПТИРАЊА ПОЗАЈМЉЕНИЦА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ У ГОВОРУ ПАШТРОВИЋА 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Правно-административни термини као трагови млетачке власти у Паштровићима

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top