KLJUČNA RIJEČ: tranzicija

Politička misao Pavla Jovanovića 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Izazovi tranzicije — neka pitanja razvoja (visokog) muzičkog školstva na prostorima bivše Jugoslavije

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Umjetnička muzika u Bosni i Hercegovini u stanju tranzicije: fragmenti

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Položaj muzičkog stvaralaštva u Sloveniji (1991–2010). Tranzicija ili transpozicija?

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top