Topical Issues of Education of Adults

Aktuelni problemi obrazovanja odraslih
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Round Table
Date held:
20. 06. 2006.
Book number in Edition:
82
Book number in Department:
32
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
178
ISBN:
978-86-7215-194-7
COBISS.CG-ID:
11648016
Short link to the book:
https://canupub.me/glm0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Слободан Вукићевић: Социјална екологија и андрагогија
 2. Павле Газивода: Актуелни проблеми образовања одраслих
 3. Љиљана Гарић: Андрагошко оспособљавање кадра који ради у образовању одраслих
 4. Радован Дамјановић: Образовање одраслих у функцији професионализације професије
 5. Синиша Јелушић: Образовање одраслих: смисао и значење
 6. Никола Мијановић: УТИЦАЈ КОНЦЕПЦИЈЕ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА НА АКТУЕЛНУ РЕФОРМУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У ЦРНОЈ ГОРИ
 7. Саша Милић: Стратегије интерактивног учења одраслих
 8. Веселинка Миловић: Психолошки аспекти едукације одраслих
 9. Младен Перазић: Улога Привредне коморе Црне Горе у образовању одраслих
 10. Димитрије Радуловић: Улога Завода за запошљавање у образовању одраслих у Црној Гори
 11. Душан М. Савићевић: Научни оквири учења и образовања одраслих
 12. Катарина Тодоровић: Детерминанте образовања одраслих до и у 21. вијеку