Demographic Developments and Population Problems in Montenegro

Demografska kretanja i populacioni problemi u Crnoj Gori
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
1–2. 12. 2004.
Book number in Edition:
74
Book number in Department:
29
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
688
ISBN:
86-7215-175-5
Short link to the book:
http://canupub.me/x53i
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Петар Влаховић: ОТВАРАЊЕ СКУПА
 2. Момир Ђуровић: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ
 3. Петар Влаховић: ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ДЕМОГРАФСКИХ И ПОПУЛАЦИОНИХ ПРОБЛЕМА У ЦРНОЈ ГОРИ
 4. Слободан Вукићевић: ДРУШТВЕНИ ПОРЕДАК И ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ
 5. Милица Костић: ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ И ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЈЕНЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
 6. Јанко Радуловић: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНИ РАЗМЈЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА У ЦРНОЈ ГОРИ
 7. Милош Банићевић: ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ
 8. Радован Бакић: ПРОМЈЕНЕ У ПРОСТОРНОМ РАЗМЈЕШТАЈУ СТАНОВНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВИЈЕКА — УЗРОЦИ И ПОСЉЕДИЦЕ
 9. Мирјана Рашевић: ПРИХВАТАЊЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ НА ИНДИВИДУАЛНОМ НИВОУ У ЦРНОЈ ГОРИ
 10. Марина Благојевић: ДЕМОГРАФСКА СЛИКА БАЛКАНА НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА
 11. Драгиша Поповић: ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ПРИРОДЕ — ОСНОВ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ И УСМЈЕРАВАЊЕ ДЕМОГРАФСКИХ КРЕТАЊА
 12. Вујадин Б. Рудић: ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ СТАРЕЊА СТАНОВНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ
 13. Верица Божић-Крстић: ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА КОД ЦРНОГОРАЦА У ВОЈВОДИНИ
 14. Слободан Касалица: О НЕКИМ ВИДОВИМА РАЗВОЈА И ПРОСТОРНОГ РАЗМЈЕШТАЈА СТАНОВНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ ОД 1981. ДО 2003. ГОДИНЕ
 15. Ратко Р. Божовић: ПРОСТОРНА И СОЦИЈАЛНА (НЕ)ПОКРЕТЉИВОСТ МЛАДИХ У СЕЛИМА ЦРНЕ ГОРЕ
 16. Зоран Лакић: ИСТОРИЈСКА ВЕРТИКАЛА ДЕМОГРАФСКИХ КРЕТАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ
 17. Горан Баровић: УПОРЕДНИ КАРТОГРАФСКИ ПРИКАЗ СТАНОВНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ (1948-2003)
 18. Драгица Мијановић-Вујачић: НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИРОДНОГ КРЕТАЊА СТАНОВНИШТВА
 19. Василије М. Кусовац: НАТАЛИТЕТ У ЦРНОЈ ГОРИ У СВЈЕТЛУ СТРУКТУРНИХ И ДРУГИХ ПРОМЈЕНА ПОСЛИЈЕ II СВЈЕТСКОГ РАТА
 20. Весна Чолаковић-Поповић, Борислав Чолаковић, Снежана Црногорац, Олга Остојић-Чолаковић: НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЂАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ
 21. Новица Вујошевић: МОРТАЛИТЕТ И УЗРОЦИ СМРТИ СТАНОВНИКА ЦРНЕ ГОРЕ У ГОДИНАМА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 1953. и 2003.
 22. Олга Остојић-Чолаковић, Весна Чолаковић-Поповић, Снежана Црногорац, Борислав Чолаковић: ПЕРИНАТАЛНА СМРТНОСТ
 23. Борислав Чолаковић, Весна Чолаковић-Поповић, Здравко Филиповић, Снежана Црногорац: МАТЕРНАЛНА СМРТНОСТ
 24. Јелена Радуловић: СТАРО СТАНОВНИШТВО И ПРОБЛЕМИ КОЈИ ГА ПРАТЕ
 25. Неђељко Кецојевић: ОДНОС СТАНОВНИШТВА И ДОМАЋИНСТАВА ЦРНЕ ГОРЕ ПО НАСЕЉИМА И РЕГИОНИМА ПРЕМА ПОПИСИМА СТАНОВНИШТВА ОД 1948. ДО 2003. ГОДИНЕ
 26. Божидар Бојовић: ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА СТАНОВНИШТВА У ДУРМИТОРСКОМ КРАЈУ
 27. Максут Хаџибрахимовић: ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА У ОПШТИНИ УЛЦИЊ
 28. Сребренка Виђен: ДЕМОГРАФСКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ СТАНОВНИШТВА У БиХ — ПОСЉЕДИЦА РАТНИХ СУКОБА 1992-1995. ГОД.
 29. Рајко Лаковић: МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ
 30. Невенка Богојевић-Глушчевић: СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА У КОТОРСКОЈ КОМУНИ У XIV ВИЈЕКУ
 31. Вукајло Глушчевић: ФАКТОРИ МИГРАЦИОНИХ КРЕТАЊА ЦРНОГОРСКОГ СТАНОВНИШТВА У XIX ВИЈЕКУ
 32. Радивоје Прелевић: НЕКА ОБИЉЕЖЈА СТАНОВНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ ПРЕМА ПРВИМ РЕЗУЛТАТИМА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2003. ГОДИНЕ