Proceeding of the Department of Social Sciences, 15/2003

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 15/2003
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
15
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
210
ISSN:
0350–5472
COBISS.CG-ID:
678925
Short link to the book:
http://canupub.me/bst8
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

I дио: ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

 1. Миомир Дашић: ИСЕЉАВАЊЕ ЦРНОГОРАЦА У РУСКО ЦАРСТВО ДО КРАЈА ПЕДЕСЕТИХ ГОДИНА XVIII ВИЈЕКА
 2. Радослав Распоповић: ВОЈНА КОНВЕНЦИЈА ИЗМЕЂУ ЦРНЕ ГОРЕ И РУСИЈЕ (1910)
 3. Борислав Ђуровић: ЗАПАДНОЕВРОПСКА ИСКУСТВА О АУТОНОМИЈИ, РЕГИОНАЛИЗАЦИЈИ И ФЕДЕРАЦИЈИ
 4. Слободан Вукићевић: СОЦИОЛОШКО УСТАНОВЉЕНЕ НОРМАТИВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ

II дио: ПРИЛОЗИ — АКАДЕМСКЕ БЕСЈЕДЕ И ТРИБИНЕ

 1. Влајко Брајић: ПРОШЛОСТ ХУМАНИЗМА И ПРАВО И БУДУЋНОСТ ЧОВЈЕКА
 2. Зоран Лакић: СКИЦА ЗА НАУЧНИ ПОРТРЕТ АКАДЕМИКА ВЛАЈКА БРАЈИЋА
 3. Петар Влаховић: УЛОГА МАНАСТИРА МОРАЧЕ У КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОМ НАСЉЕЂУ ЦРНЕ ГОРЕ
 4. Зоран Лакић: ВИШЕВЈЕКОВНИ ЉЕТОПИС МАНАСТИРА МОРАЧА

III дио: ПРИЛОЗИ — ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА

 1. Промоција књиге „Црногорске историјске теме” академика Зорана Лакића
 2. Промоција књиге „Мартинићи — остаци раног средњовјековног града” академика Војислава Кораћа
 3. Промоција књиге „160 година Државне библиотеке Црне Горе (1838–1998)” др Душана Мартиновића, члана ЦАНУ