PROCEEDINGS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 3/1980

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 3/1980
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
3
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
300
ISSN:
0350-5464
Short link to the book:
http://canupub.me/25yq
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

  1. Зарија Бешић: Палеогеографија Црне Горе за време горње креде и палеогена
  2. Владислав Влаховић: Хидрогеолошке могућности водоснабдијевања Црногорског приморја и Цетиња подизањем електрана на Приморју
  3. Смиљка Петковић: Неколико аспеката у годишњем циклусу развића фитопланктона Крупачког акумулационог језера у Црној Гори
  4. Радомир Лакушић, Драгана Павловић, Сабахета Абаџић: Природни потенцијали љековитих, витаминозних и јестивих биљних врста на планинама југоисточних Динарида
  5. Zlatko Pavletić, Vukić Pulević: Prilog za briofitsku floru Crne Gore
  6. Никола Ковачевић, Љубиша Ракић: Неке екофизиолошке особености гастропода Aplysia depilans L
  7. Gordan S. Karaman: New Genus of Family Gammaridae from Baikal Lake, Abludogammarus, N. Gen. with Remarks to Genus Ommatogammarus Stebb.
  8. Љубомир Рашовић: Савремене концепције у лијечењу карцинома дојке
  9. Љубомир Рашовић: Карцином једњака као хируршки проблем
  10. Зарија Бешић: Утицај тектонике и фацијалног састава терена на потресе у Црногорском приморју и његовом залеђу