Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 3/1980

PROCEEDINGS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 3/1980
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
3
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
300
ISSN:
0350-5464
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/25yq
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

  1. Зарија Бешић: Палеогеографија Црне Горе за време горње креде и палеогена
  2. Владислав Влаховић: Хидрогеолошке могућности водоснабдијевања Црногорског приморја и Цетиња подизањем електрана на Приморју
  3. Смиљка Петковић: Неколико аспеката у годишњем циклусу развића фитопланктона Крупачког акумулационог језера у Црној Гори
  4. Радомир Лакушић, Драгана Павловић, Сабахета Абаџић: Природни потенцијали љековитих, витаминозних и јестивих биљних врста на планинама југоисточних Динарида
  5. Zlatko Pavletić, Vukić Pulević: Prilog za briofitsku floru Crne Gore
  6. Никола Ковачевић, Љубиша Ракић: Неке екофизиолошке особености гастропода Aplysia depilans L
  7. Gordan S. Karaman: New Genus of Family Gammaridae from Baikal Lake, Abludogammarus, N. Gen. with Remarks to Genus Ommatogammarus Stebb.
  8. Љубомир Рашовић: Савремене концепције у лијечењу карцинома дојке
  9. Љубомир Рашовић: Карцином једњака као хируршки проблем
  10. Зарија Бешић: Утицај тектонике и фацијалног састава терена на потресе у Црногорском приморју и његовом залеђу