Proceedings of the Department of Arts, 25/2007

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 25/2007 
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
25
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
214
ISSN:
0350–5480
Short link to the book:
http://canupub.me/amyd
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин Станојчић: ПРИСТУП СУПСТАНЦИ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
 2. Бранко Тошовић: ФРАЗЕОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ СРПСКОГ, ХРВАТСКОГ И БОШЊАЧКОГ ЈЕЗИКА (ПРЕЛИМИНАРИЈУМ)
 3. Бранислав Остојић: ТУРЦИЗМИ У МИКРОТОПОНИМИЈИ ЈЕЗЕРСКО-ШАРАНСКОГ КРАЈА
 4. Божо Ћорић: ГЕНЕРИЧКА И МАРКИРАНА ФОРМА НАЗИВА ЗА ЗВАЊА, ЗАНИМАЊА И ТИТУЛЕ ЖЕНСКОГ ПОЛА
 5. Радојица Јовићевић: „ЗБИЛИ ТИ СЕ СНОВИ НА ТУРЧИНА”
 6. Зорица Радуловић: ПОСТУПЦИ ОБЛИКОВАЊА ТЕКСТА У „ЗЛОМ ПРОЉЕЋУ” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 7. Јелица Стојановић: НЕКЕ ЈЕЗИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ ВРХОБРЕЗНИЧКОГ ЉЕТОПИСА
 8. Драга Бојовић: „ПОСТИГНУЋА” ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈЕ У СЛУЖБИ РАЗГРАДЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИЧКОГ СИСТЕМА
 9. Радомир В. Ивановић: ДУХОВНО СРОДСТВО
 10. Жарко Ђуровић: ПАТЊА КАО ИЗВОРИШТЕ ОСЈЕЋАЈНОСТИ У ПОЕЗИЈИ ДУШАНА КОСТИЋА
 11. Ненад Вуковић: ЕХО ПОЉСКЕ ИСТОРИЈЕ И ПОЉСКЕ ДУХОВНОСТИ У ДЈЕЛУ ИВА АНДРИЋA
 12. Лидија Томић: КЊИЖЕВНИ СВИЈЕТ МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 13. Будимир Алексић: ЕЛЕМЕНТИ ФОЛКЛОРНЕ ФАНТАСТИКЕ У РОМАНИМА ЗА ДЈЕЦУ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 14. Вук Церовић: СУНЧАНО ДЈЕТИЊСТВО ЖАРКА ЂУРОВИЋА
 15. Добрашин Јелић: РВАЊЕ С (НЕ)ВРЕМЕНОМ
 16. Весна Вучинић: ИДЕОЛОГИЈА У СИМФОНИЈАМА Д. Д. ШОСТАКОВИЧА