Положение литературного язика в Черногории — норма и стандардизация

Jezička situacija u Crnoj Gori — norma i standardizacija
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
International Scientific Conference
Date held:
24–25. 05. 2007.
Book number in Edition:
87
Department:
Book number in Department:
29
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
424
ISBN:
978-86-7215-207-4
COBISS.CG-ID:
12598800
Short link to the book:
http://canupub.me/ivs0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Бранислав ОСТОЈИЋ: ОТВАРАЊЕ СКУПА
 2. Момир ЂУРОВИЋ: ПОВОДОМ НАУЧНОГ СКУПА „ЈЕЗИЧКА СИТУАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ”
 3. Живојин СТАНОЈЧИЋ: ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ КАО ИНХЕРЕНТНИ ДЕО ДЕФИНИЦИЈЕ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
 4. Пер ЈАКОБСЕН: О СТРУКТУРАЛНО-ЛИНГВИСТИЧКИМ КОНСТАНТАМА  СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА (ИНВЕНТАР ФОНЕМА И ФОНОТАКТИЧКА СТРУКТУРА)
 5. Сњежана КОРДИЋ: ЦРНОГОРСКА СТАНДАРДНА ВАРИЈАНТА ПОЛИЦЕНТРИЧНОГ СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА
 6. Божо ЋОРИЋ: ИДИОСИНКРАЗИЈА КАО ПРИНЦИП ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКА
 7. Бранко ТОШОВИЋ: ФОНЕТСКО-ФОНОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТВ ДНЕВНИКА РТЦГ И РТС
 8. Бранислав ОСТОЈИЋ: „ЕКАВИЗМИ” ИЈЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА У ЦРНОГОРСКОЈ СТАНДАРДНОЈ ИЈЕКАВИЦИ
 9. Свен ГУСТАВСОН: ЦЕНТАР ЗА МУЛТИЕТНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА, УНИВЕРЗИТЕТ У УППСАЛИ
 10. Радојица ЈОВИЋЕВИЋ: КОЈИМ ЈЕ ЈЕЗИКОМ ПИСАО ЊЕГОШ?
 11. Љиљана СУБОТИЋ: ПРЕДСТАНДАРДНИ ПЕРИОД И ПЕРИОД СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ЈЕЗИКА
 12. Срето ТАНАСИЋ: СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЈЕЗИКА КАО СОЦИОЛИНГВИСТИЧКА ПОТРЕБА
 13. Драго ЋУПИЋ: ДИЈАЛЕКАТСКО И СТАНДАРДНО У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЦРНОЈ ГОРИ
 14. Миодраг ЈОВАНОВИЋ: ПРАВЦИ ПРОСТИРАЊА НЕКИХ ЈЕЗИЧКИХ ПОЈАВА У ЦРНОЈ ГОРИ
 15. Aнa JAЊУШЕВИЋ: ДИЈАЛЕКАТСКО И НОРМАТИВНО У ЈЕЗИКУ ПИСАЦА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ
 16. Милена БУРИЋ: ПРЕЦИЗНА КОДИФИКАЦИЈА – НЕОПХОДАН УСЛОВ ЗА КУЛТИВАЦИЈУ НОРМЕ
 17. Радоје СИМИЋ: ОПСЕГ СРПСКОГА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА ДАНАС
 18. Милош ОКУКА: ОД НИША, БЕОГРАДА И НОВОГ САДА ДО БАЊА ЛУКЕ И ПОДГОРИЦЕ
 19. Мато ПИЖУРИЦА: БЕСМИСАО (ЕВЕНТУАЛНОГ) НОВОГ ПОЧЕТКА ЛОГИКОМ РАСПАДА ДО КРАЈА
 20. Милош КОВАЧЕВИЋ: КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК У ЦРНОЈ ГОРИ ИЗМЕЂУ ЛИНГВИСТИЧКИХ И ПОЛИТИЧКИХ КРИТЕРИЈУМА
 21. Рајка ГЛУШИЦА: СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЦРНОГОРСКОГ ЈЕЗИКА
 22. Јелица СТОЈАНОВИЋ: ИДЕНТИТЕТ И СТАТУС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЦРНОЈ ГОРИ
 23. Драга БОЈОВИЋ: ИЛИ СТАНДАРД И НОРМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЦРНОЈ ГОРИ, ИЛИ РАСУЛО ЈЕЗИЧКОГ СИСТЕМА
 24. Хенинг МЕРК: НЕКА ПРАГМАТИЧНА ЗАПАЖАЊА О ПОСТОЈАЊУ СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА
 25. Рaдмилo МAРOJEВИЋ: АЗБУКА, ПРАВОПИС И ФОНОЛОГИЈА, ПРОЗОДИЈА, ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА У ДОМОВИНИ ВУКОВИХ ПРЕДАКА
 26. Јелица ЈОКАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ: ЈЕЗИЧКА НОРМА И ГОВОРНА ПРАКСА У ЕМИСИЈАМА ТЕЛЕВИЗИЈЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 27. Ненад ВУКОВИЋ: ОТВОРЕНА ПИТАЊА ТРАНСКРИПЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТРАНИХ ИМЕНА
 28. Зорица РАДУЛОВИЋ: СТАНДАРД И ЈЕЗИК ЦРНОГОРСКИХ МЕДИЈА
 29. Момир АБОВИЋ: О НЕКИМ СИНТАКСИЧКИМ ПОЈАВАМА У ЈЕЗИКУ ЦРНОГОРСКЕ ДНЕВНЕ ШТАМПЕ С ОБЗИРОМ НА НОРМАТИВНИ СТАТУС
 30. Миодарка ТЕПАВЧЕВИЋ: НЕКА КОЛЕБАЊА У ВЕЗИ СА ДВОРОДНИМ ИМЕНИЦАМА
 31. Соња НЕНЕЗИЋ: АКТИВИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ НЕКИХ МОЦИОНИХ СУФИКСА У ЈЕЗИКУ ЦРНОГОРСКИХ МЕДИЈА
 32. Маријана КРИШОВА, Драгана КЕРКЕЗ: СТРУЧЊАК ИЛИ СТРУЧЊАКИЊА – ПИТАЊЕ ЈЕ САД?
 33. Aurelia HANGANU: LINGUISTIC INTERFERENCES: MOTIVATION AND CONSEQUENCES IN CASE OF REPUBLIC OF MOLDOVA
 34. Inga DRUŢĂ: LINGUISTIC SITUATION IN REPUBLIC OF MOLDOVA: LINGUISTIC PLANNING AND STANDARDIZATION