В честь Михаила Лалича

Сборник статей

Mihailu Laliću u počast
Original title:
Subtitle in original language:
Zbornik radova
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Book size:
15,5 x 24 cm
Pages:
316
Short link to the book:
https://canupub.me/t9ih
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Десанка Максимовић: Шта ли те спречи
 2. Бранко Павићевић: Владика Данило у Петрограду 1715. године
 3. Jože Pogačnik: Problem slobode u Lalićevim djelima
 4. Јевто M. Миловић: Неки Змајеви препјеви с њемачког
 5. Блаже Конески: Виновник
 6. Митар Пешикан: Стара имена из Трепче и око ње
 7. Милосав Бабовић: Знакови у Раскиду Михаила Лалића
 8. Ivan Dorovský: Česko-černohorské styky a recepce dìla Mihaila Laliće v Československu
 9. Janez Rotar: Tri značajna romana u jugoslovenskim književnostima 1957. godine
 10. Ђуза Радовић: Цетињском пустињаку
 11. Manfred Jähnichen: Bewährung in aussichtsloser Situation. Bemerkungen zu Mihailo Lalić’ Roman Lelejska gora
 12. Јанко Ђоновић: Михаило Лалић као пјесник
 13. Илия Конев: Хуманизмът като художествен компонент на възприема нето на света в творчеството на Михаило Лалич
 14. Драган М. Јеремић: О критеријумима за оцењивање књижевних дела
 15. Душан Костић: То море испод прозора
 16. Чедо Вуковић: Над првим страницама Лелејске горе
 17. Душан Јовић: Извори и моћ језика Михаила Лалића
 18. Војислава Стојановић: Хуманистичко определење књижевног дела Михаила Лалића
 19. Ciril Zlobec: Rasbeseda
 20. Радомир В. Ивановић: Визија живота у роману Михаила Лалића
 21. Душан Костић: Запис о записима
 22. Милош И. Бандић: Дух долине
 23. Ново Вуковић: О народној осмерачкој љубавној поезији
 24. Vladimir Čerkez: Na krilima nesna
 25. Ратко Ђуровић: Лалићеви драмски радови
 26. Радојица Таутовић: Неспоразуми с Лалићем — Лалићево дело у огледалу данашње критике
 27. Бранислав Остојић: О једној конструкцији с предлогом за у Његошеву језику са синтаксичко-семантичке стране
 28. Јован Чађеновић: Роман Свадба као преломни догађај у нашој књижевности
 29. Радоња Вешовић: Свитац