New Constitution and Constituting of Montenegro as State of the Rule of Law

Novi Ustav i konstituisanje Crne Gore kao države vladavine prava
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Round Table
Date held:
19. 03. 2003.
Book number in Edition:
62
Book number in Department:
25
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
176
ISBN:
86-7215-140-2
COBISS.CG-ID:
5615376
Short link to the book:
http://canupub.me/h128
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат Шуковић: НАПОМЕНА УРЕДНИКА
 2. Мијат Шуковић: ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА
 3. Мијат Шуковић: ДРЖАВЕ ИМА ОНОЛИКО КОЛИКО ЈЕ КОНСТИТУИРА УСТАВ
 4. Милан Поповић: КАКО ЗАУСТАВИТИ СТИХИЈУ
 5. Благота Митрић: ОБАВЕЗА ПРОМЈЕНЕ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 6. Војислав П. Никчевић: ЈЕЗИЦИ И ПИСМА У НОВОМ УСТАВУ ДРЖАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 7. Ристо Килибарда: НЕРАЗВИЈЕНА ПРАВНА СВИЈЕСТ ОТЕЖАВА УСПОСТАВЉАЊЕ ДРЖАВЕ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА
 8. Миомир Дашић: ПОСТОЈИ ЛИ ДРЖАВНИ И ПРАВНИ КОНТИНУИТЕТ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА СА СРЈ?
 9. Славко М. Лукић: КОМЕНТАР УСТАВНЕ ПОВЕЉЕ
 10. Гордана Ђуровић: УСЛОВИ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЦРНЕ ГОРЕ У НОВОМ ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ АРАНЖМАНУ
 11. Сефер Међедовић: МАЊИНСКИ НАРОДИ У НОВОМ УСТАВУ ЦРНЕ ГОРЕ
 12. Чедомир Богићевић: ЗА УСТАВ НЕЗАВИСНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 13. Влајко Брајић: ПРИЛОГ ПИТАЊУ О САДРЖИНИ ОДРЕДБИ О СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИМ ПРАВИМА
 14. Mиодраг Вуковић: АМАНДМАНСКА ПРОМЈЕНА УСТАВА ЦРНЕ ГОРЕ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ УСТАВА УЗ ОТВОРЕНО ПИТАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ
 15. Небојша Б. Вучинић: ЉУДСКА ПРАВА И ЉУДСКА СИГУРНОСТ У ЦРНОЈ ГОРИ