Novi Ustav i konstituisanje Crne Gore kao države vladavine prava

New Constitution and Constituting of Montenegro as State of the Rule of Law
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Okrugli sto
Datum održavanja:
19. 03. 2003.
Broj knjige u ediciji:
62
Broj knjige u odjeljenju:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
176
ISBN:
86-7215-140-2
COBISS.CG-ID:
5615376
Bibliografska jedinica:

Novi Ustav i konstituisanje Crne Gore kao države vladavine prava, Zbornici radova sa naučnih skupova, 62, Odjeljenje društvenih nauka, 25, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/h128
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Мијат Шуковић: НАПОМЕНА УРЕДНИКА
 2. Мијат Шуковић: ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА
 3. Мијат Шуковић: ДРЖАВЕ ИМА ОНОЛИКО КОЛИКО ЈЕ КОНСТИТУИРА УСТАВ
 4. Милан Поповић: КАКО ЗАУСТАВИТИ СТИХИЈУ
 5. Благота Митрић: ОБАВЕЗА ПРОМЈЕНЕ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 6. Војислав П. Никчевић: ЈЕЗИЦИ И ПИСМА У НОВОМ УСТАВУ ДРЖАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 7. Ристо Килибарда: НЕРАЗВИЈЕНА ПРАВНА СВИЈЕСТ ОТЕЖАВА УСПОСТАВЉАЊЕ ДРЖАВЕ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА
 8. Миомир Дашић: ПОСТОЈИ ЛИ ДРЖАВНИ И ПРАВНИ КОНТИНУИТЕТ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА СА СРЈ?
 9. Славко М. Лукић: КОМЕНТАР УСТАВНЕ ПОВЕЉЕ
 10. Гордана Ђуровић: УСЛОВИ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЦРНЕ ГОРЕ У НОВОМ ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ АРАНЖМАНУ
 11. Сефер Међедовић: МАЊИНСКИ НАРОДИ У НОВОМ УСТАВУ ЦРНЕ ГОРЕ
 12. Чедомир Богићевић: ЗА УСТАВ НЕЗАВИСНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 13. Влајко Брајић: ПРИЛОГ ПИТАЊУ О САДРЖИНИ ОДРЕДБИ О СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИМ ПРАВИМА
 14. Mиодраг Вуковић: АМАНДМАНСКА ПРОМЈЕНА УСТАВА ЦРНЕ ГОРЕ ИЛИ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ УСТАВА УЗ ОТВОРЕНО ПИТАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ
 15. Небојша Б. Вучинић: ЉУДСКА ПРАВА И ЉУДСКА СИГУРНОСТ У ЦРНОЈ ГОРИ