NEW CONSTITUTION AND TRANSFORMATION OF JUGOSLAV SOCIETY

Novi ustav i preobražaji jugoslovenskog društva
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
12–13. 10. 1990.
Book number in Edition:
22
Book number in Department:
10
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
256
ISBN:
86-7215-023-6
Short link to the book:
http://canupub.me/lmt8
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Предговор
 2. Драгутин Вукотић: Поздравна ријеч
 3. Мијат Шуковић: Тешка времена — изазов за науку
 4. Радомир Лукић: Три основна питања новог устава
 5. Александар Фира: Прилог разматрању концепције новог устава
 6. Божидар Глушчевић: Каква је Југославија могућа
 7. Миодраг Јовичић: Југославија на раскршћу
 8. Мијат Шуковић: Прецизније о будућности Југославије од одређења појмова федерација и конфедерација
 9. Евгени Димитров: Кризе и дилеме југословенског федерализма
 10. Здравко Томац: О могућностима новог повијесног договора југославенских народа и њихових република
 11. Светомир Шкарић: Савезни устав или конфедеративни пакт као форма новог историјског договора југословенских народа
 12. Слободан Благојевић: Теоријске основе федерација
 13. Касим Трнка: Југославија између федерације и конфедерације
 14. Бранислав Шошкић: Нови устав(и) и преображај својинских односа
 15. Ристо Вукчевић: Објективни и организациони услови интеграције југословенске привреде — економски аспект
 16. Војислав Становчић: Права и слободе грађана у преображају југословенског друштва
 17. Антон Вратуша: Питање самоуправљања односно партиципације у преображајима југословенског друштва
 18. Eugen Pusić: Ljudska prava i uprava
 19. Драган M. Стојановић: Устави и људска права
 20. Дискусија