Theatre in Montenegro in the Second Half of the 20th Century

Pozorište u Crnoj Gori u drugoj polovini XX vijeka
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
23. 06. 2006.
Book number in Edition:
81
Department:
Book number in Department:
26
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
338
ISBN:
978-86-7215-191-6
COBISS.CG-ID:
11340816
Short link to the book:
http://canupub.me/b698
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Олга Перовић: ОТВАРАЊЕ СКУПА
 2. Дарко Антовић: УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ: НОВА ТЕАТРОЛОШКА СТРАНИЦА
 3. Алојз Ујес: РАЗВОЈ ПОЗОРИШНОГ СИСТЕМА У ЦРНОЈ ГОРИ У ПЕРИОДУ 1944-1999.
 4. Дарко Антовић: ОПШТИ ПОГЛЕД НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ ЦРНЕ ГОРЕ НЕПОСРЕДНО ПОСЛИЈЕ II СВЈЕТСКОГ РАТА
 5. Дарко Антовић: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КОТОР (1948-1958)
 6. Срђан Вукадиновић: НАЦИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВИЈЕКА
 7. Никола Вукчевић: 55 ГОДИНА ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА У ПОДГОРИЦИ – У СУСРЕТ БУДУЋНОСТИ (СКИЦА БУДУЋЕГ ИСТРАЖИВАЊА)
 8. Милина Ковачевић: ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ У ХЕРЦЕГ НОВОМ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВИЈЕКА
 9. Милан В. Поповић: ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ ПОЗОРИШТА У ПОДГОРИЦИ
 10. Лука И. Милуновић: ПОЗОРИШТЕ У ЦРНОГОРСКОЈ ПЕРИОДИЦИ ПОЧЕТКОМ ПЕДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВИЈЕКА
 11. Милена Лубарда: КОНЦЕПЦИЈСКА, ЕСТЕТСКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ГЕНЕЗА ПОЗОРИШНОГ ПРОЈЕКТА ГРАД ТЕАТАР БУДВА (1987. до 2006.)
 12. Зоран Живковић: ХЕРЦЕГНОВСКЕ АПРИЛСКЕ ПОЗОРИШНЕ СВЕЧАНОСТИ ХАПС
 13. Милена Радојевић: ПРОДУЦЕНТСКО ПОЗОРИШТЕ – ПРОДУКЦИЈА И ПОСТПРОДУКЦИОНИ УСЛОВИ У ЦРНОЈ ГОРИ
 14. Јанко Љумовић: ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛИ У ЦРНОЈ ГОРИ – СОЦИОКУЛТУРНИ УЧИНАК
 15. Мања Радуловић-Вулић: СЦЕНСКА МУЗИКА ЖАРКА МИРКОВИЋА
 16. Маја Ћетковић и Слободан Митровић: РЕКОНСТРУКЦИЈА КРАЉЕВСКОГ ПОЗОРИШТА ЗЕТСКИ ДОМ 2005. ГОД.
 17. Загорка Калезић: ДРАМЕ СЛОБОДАНА ТОМОВИЋА
 18. Загорка Калезић: МИРОСЛАВ КРЛЕЖА НА ЦРНОГОРСКОЈ ПОЗОРИШНОЈ СЦЕНИ
 19. Вук Милатовић: ПОЕТСКО И ДРАМСКО У „ОГЊИШТУ” ЖАРКА КОМАНИНА – КА СЕМИОЛОГИЈИ ДРАМЕ – СЕМИОЛОШКИ ПРИЛОГ ТЕОРИЈИ ДРАМЕ
 20. Владимир Секулић: КОСМОПОЛИТСКА ДРАМА МОЈ ПРИЈАТЕЉ ХЕМИНГВЕЈ
 21. Љиљана Пајовић-Дујовић: ЦРНОГОРСКО ДРАМСКО НАСЉЕЂЕ: КЊИЖЕВНО-ТЕОРИЈСКО ПРОМИШЉАЊЕ
 22. Драган Копривица: „ДОДЕСТ” ИЛИ ЦРНОГОРСКА ПОЗОРИШНА АЛТЕРНАТИВА (СОЦИО-КУЛТУРОЛОШКЕ ОДРЕДНИЦЕ)