Translation of “Mountain Wreath” into Foreign Languages

Prevođenje „Gorskog vijenca” na strane jezike
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
29–29. 05. 1998.
Book number in Edition:
56
Department:
Book number in Department:
19
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
184
ISBN:
86-7215-117-8
Short link to the book:
http://canupub.me/71p9
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин Вукотић: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ НА ОТВАРАЊУ НАУЧНОГ СКУПА: ТЕШКО ПРЕВОДЉИВИ „ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ”
 2. Милана Радић-Дугоњић: О ПРЕВОЂЕЊУ НЕПРЕВОДЉИВОГ (РУСКИ ПРЕВОДИ „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА”)
 3. Л. И. Раздобудько-Чович: К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДАХ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВЕСНЫХ КОМПЛЕКСОВ С СОМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ НА БЛИЗКОРОДСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
 4. Бранимир Човић: БИНАРНА ОПОЗИЦИЈА “СЛАВЕНИЗАМ — СОЛЕЦИЗАМ” У СТРУКТУРИ СЛИКЕ ЊЕГОШЕВА „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА” И РУСКИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
 5. Радмило Маројевић: РУСКИ ПРЕПЈЕВИ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА ПОСЛЕДЊИХ ДЕЦЕНИЈА XX ВИЈЕКА
 6. Марина Личен: SCHMAUS-OB ПРЕВОД ЊЕГОШЕВОГ „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА” НА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
 7. Бојка Ђукановић: ПРЕВОЂЕЊЕ „ГОРСКОГА ВИЈЕНЦА” НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
 8. Љиљана Матић: ЊЕГОШЕВ “ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ” У ФРАНЦУСКОМ ПРЕВОДУ ДИВНЕ ВЕКОВИЋ
 9. Весна Килибарда: О ЊЕГОШУ И “ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ” НА ИТАЛИЈАНСКОМ ЈЕЗИКУ У XIX ВИЈЕКУ
 10. Марија-Магадалена Косановић: ПОЉСКИ ПРЕВОДИ ЊЕГОШЕВОГ „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА”
 11. Гордана Јовановић: ЦРКВЕНОСЛОВЕНИЗМИ У ПОЉСКОМ ПРЕВОДУ „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА” ХЕНРИКА БАТОВСКОГ
 12. Петар Буњак: НЕКА СТИЛСКА ОБЕЛЕЖЈА “ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА” У ПОЉСКОМ ПРЕВОДУ ХЕНРИКА БАТОВСКОГ
 13. Војислав П. Никчевић: ЦРНОГОРИЗМИ У ПРИЈЕВОДИМА „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА”