Natural Resources of Paštrovićs in the Context of the Montenegrin Littoral

Prirodni resursi Paštrovića u kontekstu Crnogorskog primorja
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
12–13. 10. 2013.
Book number in Edition:
137
Book number in Department:
19
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
156
ISBN:
978-86-7215-374-3
COBISS.CG-ID:
28667408
Short link to the book:
http://canupub.me/oqfk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Pavle R. Anđus: Uvodni tekst
 2. Mirjana Adakalić, Biljana Lazović, Tatjana Perović: Preliminarna istraživanja morfoloških karakteristika starih maslina (Olea europaea L.) iz Paštrovića
 3. Snježana Hrnčić, Tatjana Perović: Sezonska dinamika populacije muve masline Bactrocera oleae Gmel. (Diptera, Tephritidae) na području Paštrovića
 4. Nebojša R. Menković: Farmakognozijski interesantne lekovite sirovine Crne Gore sa osvrtom na region Paštrovića
 5. Milka Jadranin, Dejan Gođevac, Miroslav Novaković, Slobodan Milosavljević: Fitohemijsko ispitivanje flore Crne Gore sa posebnim osvrtom na neke biljke iz regiona Paštrovića
 6. Vesna Mačić, Slavica Petović, Mirko Đurović: Rasprostranjenje i ugroženost zaštićenih vrsta flore i faune u morskoj akvatoriji područja Paštrovića
 7. Stefan Anđus, Zoran Kljajić, Momir Paunović: Bioindikatorski potencijal morskih sunđera – priprema uzoraka za histološku analizu (pilot studija)
 8. Milan Kragović, Vladimir Živanović, Aleksandra Daković, Živko Sekulić, Marija Marković: Bentonit iz ležišta u okolini Petrovca
 9. Vaso Manojlović, Vladislav Matković, Miroslav Sokić, Branislav Marković: Mogućnosti dobijanja magnezita iz morske vode
 10. Biljana Lazović, Mirjana Adakalić, Tatjana Perović: Crnogorsko maslinarstvo sa osvrtom na područje Paštrovića
 11. Vanesa Budimić-Vuković: Kratak prikaz biodiverziteta Buljarice kao prirodnog resursa
 12. Dušan Varda: Vrednost „plavog” ugljenika (Blue Carbon) u livadama murave (Posidonia oceanica) kao izvor dodatnog finansiranja budućeg zaštićenog područja u moru Katič
 13. Niko Medigović: Vodni resursi u Paštrovićima