KEY WORD: hagiography

SVETI JOVAN VLADIMIR — „NOVI KONSTANTIN I NOVI EVSTATIJ PLAKIDA”

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

NEW DISCOVERIES FOR THE HELLENOPHONE HAGIOGRAPHIC AND HYMNOGRAPHIC TRADITION ABOUT SAINT JOHN VLADIMIR

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top