KEY WORD: narrative figures

О карактеристичним стилско-језичким поступцима из области текстостилистике у наративним текстовима Стефана Митрова Љубише

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top