KLJUČNA RIJEČ: економичност

О језичкој структури Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору Валтазара Богишића с посебним освртом на његову лексичку и творбену семантику

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top