KLJUČNA RIJEČ: Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору

Заоставштина Валтазара Богишића у светској и српској правној култури

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top