KLJUČNA RIJEČ: filosofija apsurda

Apsurd očovječenja u Bulatovićevim romanima „Crveni petao leti prema nebu“ i „Ljudi sa četiri prsta“

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top