KLJUČNA RIJEČ: horizont očekivanja

Piščev i čitaočev horizont očekivanja u poslednjem Pekićevom romanu Graditelji

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top