KLJUČNA RIJEČ: rani moderni period

Proaktivni odnos od 16. do ranog 18. vijeka prema prirodnim opasnostima u slovenačkim Alpima i njihovom okruženju, sa naučenim lekcijama za budućnost

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top