KLJUČNA RIJEČ: standardizacija robe i usluga

Kvalitet življenja — standardizacija robe i usluga u Evropskoj uniji sa osvrtom na Crnu Goru

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top