Antropomorfološke osobine Petra II Petrovića Njegoša

Autor / Autori:
ANTHROPOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
26
Broj knjige u odjeljenju:
16
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
192
ISBN:
86-7215-032-5
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/tp5o
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI