Arhitektura Cetinja

Od XV vijeka do Drugog svjetskog rata
Autor / Autori:
Architecture of Cetinje
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
From the XV Century Till the End of the II World War
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
92
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
29
Urednik:
Format:
26 x 25 cm
Broj strana:
236
ISBN:
978-86-7215-302-6
COBISS.CG-ID:
21250320
Bibliografska jedinica:

Goran Radović, Arhitektura Cetinja (Od XV vijeka do Drugog svjetskog rata), Posebna izdanja (monografije i studije), 92, Odjeljenje umjetnosti, 29, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ulh5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI