Asocijalnosti u medicinskoj nauci i praksi

Jatrogene greške i previdi

Autor / Autori:
Asocialities in Medical Science and Practice
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Yatrogenous Errors and Omissions
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
52
Broj knjige u odjeljenju:
27
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
328
ISBN:
978-86-7215-190-9
COBISS.CG-ID:
11335696
Bibliografska jedinica:

Dragutin P. Vukotić, Asocijalnosti u medicinskoj nauci i praksi, Posebna izdanja (monografije i studije), 52, Odjeljenje prirodnih nauka, 27, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2007.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/qf44
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI