Atlas klime Crne Gore

Autor / Autori:
Climate Atlas of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
2
Format:
24,8 x 36,5 cm
Broj strana:
132
ISBN:
978-86-7215-303-3
COBISS.CG-ID:
21278736
Bibliografska jedinica:

Mihailo Burić, Branko Micev, Luka Mitrović, Atlas klime Crne Gore, Izdanja Leksikografskog centra, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/9vrk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI