Bdjenja i tragovi

Autor / Autori:
Vigils abd Traces
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
83
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
24
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
232
ISBN:
978-86-7215-278-4
COBISS.CG-ID:
18647824
Bibliografska jedinica:

Žarko Đurović, Bdjenja i tragovi, Posebna izdanja (monografije i studije), 83, Odjeljenje umjetnosti, 24, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/4qus
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI