Besjede i ogledi, III

Naučno-etičke nedoumice
Autor / Autori:
Sermons and Essays, III
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Scientific and ethical doubts
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
13
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
330
ISBN:
86-7215-118-6
Bibliografska jedinica:

Dragutin P. Vukotić, Besjede i ogledi, naučno-etičke nedoumice III, Posebni radovi, 13, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2001.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/oql9
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI