Besjede i ogledi, IV

Naučno-etičke nedoumice
Autor / Autori:
Sermons and essays, IV
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Scientific and ethical doubts
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
266
ISBN:
86-7215-147-X
COBISS.CG-ID:
6158608
Bibliografska jedinica:

Dragutin P. Vukotić, Besjede i ogledi, naučno-etičke nedoumice IV, Posebni radovi, 20, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/rmlr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI