Bibliografija o flori i vegetaciji Crne Gore

Autor / Autori:
The Bibliography of Flora and Vegetation of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
1
Broj knjige u odjeljenju:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
236
Bibliografska jedinica:

Vukić Pulević, Bibliografija o flori i vegetaciji Crne Gore, Bibliografije i katalozi izdanja, 1, Odjeljenje prirodnih nauka, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1980.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/o8dj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI