Bihevioralne zavisnosti u Crnoj Gori

Behavioural Dependences in Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
124
Broj knjige u odjeljenju:
34
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
444
ISBN:
978-86-7215-382-8
COBISS.CG-ID:
30713104
Bibliografska jedinica:

Borislav Đukanović, Jasmina Knežević-Tasić, Bihevioralne zavisnosti u Crnoj Gori, Posebna izdanja (monografije i studije), 124, Odjeljenje društvenih nauka, 34, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2016.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/81ot
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI