Bihevioralne zavisnosti u Crnoj Gori

Behavioural Dependences in Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
124
Broj knjige u odjeljenju:
34
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
444
ISBN:
978-86-7215-382-8
COBISS.CG-ID:
30713104
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/81ot
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI