Bogišićeve pravne izreke

Skladnosti između Rimskopravnog i Crnogorskog narodnog vrela
Autor / Autori:
Bogišić's legal sayings
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
The accordances of Roman law and Montenegrin national spring
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
126
Broj knjige u odjeljenju:
36
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
696
ISBN:
978-86-7215-383-5
COBISS.CG-ID:
30864400
Bibliografska jedinica:

Rašović P. Zoran, Bogišićeve pravne izreke, Posebna izdanja (monografije i studije), 126, Odjeljenje društvenih nauka, 36, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2016.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/2avz
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI