Boksiti, glinica i aluminijum

Autor / Autori:
BAUXITES, ALUMINA AND ALUMINIUM
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
6
Broj knjige u odjeljenju:
6
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
116
Bibliografska jedinica:

Nikola Perović, Boksiti, glinica i aluminijum, Posebna izdanja (monografije i studije), 6, Odjeljenje prirodnih nauka, 6, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1975.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/8o0i
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI