Botanički leksikon Crne Gore

Botanical Lexicon of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
3
Format:
22 x 26 cm
Broj strana:
728
ISBN:
978-86-7215-526-6
COBISS.CG-ID:
23842564
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/w0uf
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI