Catalogue: Fauna of Gammaridean Amphipoda (Crustacea, Malacostraca) of the Adriatic Sea

Autor / Autori:
Naslov knjige na stranom jeziku:
Katalog: Fauna Gammaridnih Amphipoda (Crustacea, Malacostraca) Jadranskog mora
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
2
Broj knjige u odjeljenju:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
290
ISBN:
978-86-7215-268-5
COBISS.CG-ID:
17434128
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/enu9
Bibliografska jedinica:

Gordan S. Karaman, Catalogue: Fauna of Gammaridean Amphipoda (Crustacea, Malacostraca) of the Adriatic Sea, Katalozi, 2, Odjeljenje prirodnih nauka, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Scroll to Top