Catalogue of aphids of Durmitor (Insecta, Hemiptera, Aphididae)

Katalog biljnih vašiju Durmitora (Insecta, Hemiptera, Aphididae)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
4
Broj knjige u odjeljenju:
3
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
102
ISBN:
978-86-7215-271-5
COBISS.CG-ID:
17560848
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/4sjg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI