Catalogue of Fossil Moluscs (Mollusca) of Montenegro

Autor / Autori:
Katalog fosilnih mekušaca (Mollusca) Crne Gore
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
7
Broj knjige u odjeljenju:
6
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
432
ISBN:
978-86-7215-313-2
COBISS.CG-ID:
21537808
Bibliografska jedinica:

Goran R. Ćulafić, Catalogue of Fossil Moluscs (Mollusca) of Montenegro, Katalozi, 7, Odjeljenje prirodnih nauka, 6, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/oy9g
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI