Catalogue of Lichens of Montenegro

Autor / Autori:
Katalog lišajeva Crne Gore
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
13
Broj knjige u odjeljenju:
12
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
440
ISBN:
978-86-7215-522-8
COBISS.CG-ID:
22225668
Bibliografska jedinica:

Branka Knežević, Helmur Mayrhofer, Catalogue of Lichens of Montenegro, Katalozi, 13, Odjeljenje prirodnih nauka, 12, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2022.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/743h
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI