Cerebrovaskularne bolesti

Autor / Autori:
Cerebrovascular diseases
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
75
Broj knjige u odjeljenju:
33
Format:
20 x 26 cm
Broj strana:
600
ISBN:
978-86-7215-254-8
COBISS.CG-ID:
16794896
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/s87u
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI