Comparative Studies of Civil Law Between Modern South Slavic Regions and Japan: Structure, Origin and Language

KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKIH PRAVA IZMEĐU SAVREMENIH JUŽNOSLOVENSKIH PODRUČJA I JAPANA: STRUKTURA, PORIJEKLO I JEZIK
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Međunarodni simpozijum
Datum održavanja:
19. 11. 2019.
Broj knjige u ediciji:
157
Broj knjige u odjeljenju:
53
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
274
ISBN:
978-86-7215-482-5
COBISS.CG-ID:
16166660
Bibliografska jedinica:

Comparative Studies of Civil Law Between Modern South Slavic Regions and Japan: Structure, Origin and Language, Zbornici radova sa naučnih skupova, 157, Odjeljenje društvenih nauka, 53, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2020.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/3hv4
Scroll to Top