Crkve i manastiri basena Skadarskog jezera

Autor / Autori:
Churches and Monasteries in the Lake Skadar Basin
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
94
Broj knjige u odjeljenju:
30
Urednik:
Format:
29 x 27,5 cm
Broj strana:
368
ISBN:
978-86-7215-309-5
COBISS.CG-ID:
21385488
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/d4o5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI