Crna Gora 1878–1918.

Montenegro 1878–1918
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Okrugli sto
Datum održavanja:
22. 11. 2018.
Broj knjige u ediciji:
149
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
182
ISBN:
978-86-7215-458-0
COBISS.CG-ID:
39105808
Bibliografska jedinica:

Crna Gora 1878–1918., Zbornici radova sa naučnih skupova, 149, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ke3a
Scroll to Top