Crna Gora i Italija — književne, kulturne i jezičke veze

Montenegro and Italy — Literary, Cultural and Linguistic Ties
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
31. 10. 2016.
Broj knjige u ediciji:
143
Broj knjige u odjeljenju:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
176
ISBN:
978-86-7215-403-0
COBISS.CG-ID:
33404688
Bibliografska jedinica:

Crna Gora i Italija — književne, kulturne i jezičke veze, Zbornici radova sa naučnih skupova, 143, Odjeljenje humanističkih nauka, 10, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hobs
Scroll to Top